Apel o darowiznę dla Sebastiana

Apel o darowiznę na cel wyremontowania mieszkania Sebastiana Zaręby

Regulamin

 

1.Celem powyższego apelu jest zebranie środków na remont mieszkania podopiecznego stowarzyszenia Sebastiana Zaręby. Planowane są prace budowlane w kuchni, równanie ścian malowanie, prace hydrauliczne, wylanie betonu w pokojach, położenie linoleum w kuchni, położenie paneli w pokojach, podwieszenie sufitu w łazience, położenie regipsu.

Docelowa kwota zbiórki wynosi 4 tysiące zł w złotych polskich, jak również w euro.

Akcja trwa do 31 sierpnia 2013 r.

Adres kontaktowy dostępny dla zainteresowanych: ul. Jelenia 38/29 , 54-242 Wrocław

Numer konta bankowego (Bank BPH): 38 1060 0076 0000 3200 0138 3338

Tytuł przelewu: Sebastian Zaręba – darowizna na remont mieszkania

 

2. Podmiotem przyjmującym darowizny jest Stowarzyszenie „Przebudzeni”

 

3. W czasie od ogłoszenia apelu do jego zakończenia (poprzez zebranie środków, upłynięcie czasu lub anulowanie) Stowarzyszenie na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące środków, które wpłynęły w związku z apelem.

 

Darowizny i Darczyńcy

4. Darowizny związane z apelami domyślnie traktowane są jako anonimowe.

 

5. Darczyńcy mają możliwość powiadomienia Stowarzyszenia o woli umieszczenia informacji o darczyńcy. W tym celu po dokonaniu darowizny darczyńca wysyła na podany adres kontaktowy danego apelu e-mail z informacją o preferowanej formie umieszczenia takiej informacji oraz z załączonym potwierdzeniem przelewu darowizny związanej z danym apelem.

 

6.Stowarzyszenie może odmówić umieszczenia informacji o darczyńcy, z podaniem konkretnych powodów, dla których proponowana forma jest nieakceptowana, oraz propozycją innej formy. Jeżeli darczyńca nie wyrazi zgody na inną formę umieszczenia takiej informacji, ani na potraktowanie darowizny jako anonimowej, darowizna zwracana jest darczyńcy.

 

Kwota osiągnięta

7. Z momentem osiągnięcia wymaganej kwoty apel oznaczany jest jako zrealizowany, Stowarzyszenie zaś przystępuje do realizacji celów określonych w apelu.

 

8. Po realizacji celów, lub w wypadku ich niezrealizowania, Stowarzyszenie umieszcza sprawozdanie z realizacji wraz ze sprawozdaniem finansowym.

 

9. W wypadku gdy po realizacji celu pozostaną jeszcze środki z darowizn na ten cel, środki te zasilają następny chronologiczne (pod względem daty ogłoszenia) apel o darowiznę. Jeżeli żaden taki apel nie został ogłoszony, środki zasilą taki apel, gdy zostanie on ogłoszony. Do tego czasu środki te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

Kwota nieosiągnięta

 

10. Jeżeli do ustalonej daty nie zostanie osiągnięta ustalona kwota darowizn, apel oznaczany jest jako niesfinansowany.

11.Stowarzyszenie może zdecydować o realizacji celu pomimo braku pełnego finansowania. W takim wypadku apel i środki traktowane są tak, jak w sytuacji sfinansowania apelu.

12. Jeżeli Stowarzyszenie nie zdecyduje się realizować projektu przy niepełnym finansowaniu, środki zasilają następny chronologiczne (pod względem daty ogłoszenia) apel o darowiznę. Jeżeli żaden taki apel nie został ogłoszony, środki zasilą taki apel gdy zostanie on ogłoszony. Do tego czasu środki te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

Anulowanie Apelu

 

13. Stowarzyszenie może anulować trwający apel o darowizny. W takim wypadku zebrane środki zasilają następny chronologiczne (pod względem daty ogłoszenia) apel o darowiznę. Jeżeli żaden taki apel nie został ogłoszony, środki zasilą taki apel, gdy zostanie on ogłoszony. Do tego czasu środki te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.