FAQ

FAQ

Czy więźniowie nie-buddyści również uczestniczą w spotkaniach?
Tak, w spotkaniach medytacyjnych uczestniczy również kilku chrześcijan.

Ile osób praktykuje w programie?
Nie jest to stała grupa. Więźniowie w trakcie odbywania kary są przenoszeni do różnych zakładów. Trzon grupy stanowią osoby praktykujące we Wrocławiu i Wołowie w liczbie 20. Natomiast wszystkich korzystających z naszego wsparcia jest znacznie więcej, jest to około 100 osób.

Jakie środki są potrzebne na działalność programu?
Przyjmiemy z wdzięcznością każdy dar.

Skąd pomysł na buddyjski wolontariat w więzieniu?
Pomysł na program pojawił się w kwietniu 2004 roku, gdy jeden z więźniów skierował do władz więziennych prośbę o umożliwienie mu praktykowania. Od tego czasu grupa rozrosła się i powiększyła, a program został rozszerzony także na inne placówki więzienne.

Ile osób działa w Przebudzonych?
Wywodząc się z Wrocławia mamy członków i sympatyków w całej Polsce. Każdy z nas w miarę możliwości pracuje na rzecz więźniów. Zapraszamy do współpracy wszystkich, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. Szczegóły w sekcji Wolontariat.