Banalność zła

Banalność zła

Prowadzenie korespondencji listownej z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności za czyny, które wykluczyły ich ze społeczeństwa, jest jednym z kluczowych działań Stowarzyszenia.

Zdarza się, że owocem wymiany myśli – niejednokrotnie trudnej i angażującej emocjonalnie – są ciekawe dyskusje prowadzące do głębokich filozoficznych przemyśleń. Za sprawą jednego z listów od naszego podopiecznego Krystiania, chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że zło jest w swojej istocie banalne.

Poniżej przedstawiamy list Krystiana, który sprowokował polemikę o naturze zła. Warto postawić sobie pytanie, gdzie leży granica – często bardzo cienka linia, która oddziela dobro od zła?

List Krystiana – Krystian

Komentarz do listu Krystiana. Kara w znaczeniu prawnym. – Karolina Królak

Nie twoja i nie moja, nasza wina – Radosław Łazarz

Komentarz Adama do listu Krystiana – Adam

Głos w sprawie Krystiana – Jan Mieszczanek

Niebanalność zła, bezgrunt przebaczenia – Sergiusz Woźnicki