Działalność

Działalność

Działalność Stowarzyszenia adresowana jest do wszystkich osób, które:

  • poszukują wewnętrznej harmonii i równowagi,
  • zainteresowane są pracą z umysłem,
  • dążą do samorozwoju,
  • poszukują wytchnienia w dzisiejszym zabieganym świecie.

Praktyka medytacji zen stanowi odpowiedź na te potrzeby, jest dostępna dla każdego i nie wchodzi w konflikt z religiami ani poglądami, które podobnie jak buddyjski system wartości, oparte są na moralności oraz dążeniu do doskonałości.

3 filary działalności

Swoją społeczną misję realizujemy poprzez trzy główne filary działalności:

Praca na rzecz więźniów – ma na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób przebywających w zakładach karnych oraz resocjalizację i ułatwienie im adaptacji do życia po odbyciu kary. Więcej o naszych działaniach skierowanych do więźniów.

Współpraca z biznesem – wychodzimy naprzeciw ludziom, którzy doświadczają stresu związanego z aktywnością zawodową. Medytacja pozwala wyciszyć umysł, wspiera radzenie sobie ze stresem i rozwija zdolność koncentracji oraz selekcji informacji, co jest cenione we współczesnym środowisku biznesowym. Współpracujemy z przedsiębiorstwami, które pragną wyposażyć swoich pracowników w te umiejętności, by poprzez swój indywidualny rozwój przyczynili się do wzrostu wartości firmy. Oferta dla biznesu.

Otwarte spotkania medytacyjne – prowadzimy otwarte spotkania medytacyjne dla wszystkich osób, które pragną poznać technikę medytacji zen i czerpać korzyści płynące z umiejętnej pracy z własnym umysłem. Na spotkania zapraszamy dorosłych i dzieci, osoby dopiero rozpoczynające przygodę z zen oraz doświadczone, które chciałyby medytować wspólnie w większym gronie. Więcej o spotkaniach.