Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2018 >>

Sprawozdania za rok 2017 →

Sprawozdania za rok 2016 →

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok →

Informacja ogólna do sprawozdania finansowego za 2015 rok →

Rachunek wyników za 2015 rok →

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r. →

Rachunek wyników za 2014 rok →

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok →

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Rachunek wyników za 2013 rok →

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok→

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. →

Rachunek wyników za 2012 rok →

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego →

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok →

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok →

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok →

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok →