Pytania od więźniów

Pytania od więźniów

Prowadząc korespondencję z osobami odbywającymi karę, często stykamy się s pięknymi, filozoficznymi przemyśleniami i pytaniami, na które staramy się odpowiadać. Publikujemy tu wybrane pytania stawiane nam przez więźniów oraz odpowiedzi, które zostały im udzielone.

Kim jestem? – Andrzej

Kim jestem? – Przemysław

Pytania – Sergiusz Woźnicki

Pytania od Marcina

Pytanie p. Artura

Pytania do więźnia – Adama

Pytania od więźniów do Jakuba

Pytania od Jakuba z Warszawy

Pytania od Ewy z Bydgoszczy