Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przebudzeni

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która poprzez medytację zen wspiera osoby poszukujące równowagi wewnętrznej. Stosujemy medytację jako narzędzie resocjalizacji i samorozwoju. Działamy na rzecz osób przebywających w zakładach karnych oraz wszystkich, którzy dążą do wewnętrznej harmonii, wyciszenia i podniesienia efektywności swojego umysłu.

Pracujemy z ludźmi z różnych środowisk społecznych i zawodowych. W miarę możliwości angażujemy się w wymierne formy pomocy służące lepszemu funkcjonowaniu i zrozumieniu społeczeństwa (“Wsparcie na starcie”).

Podstawą naszych działań jest silny przekaz etyczny i wartości wywodzące się z buddyzmu, które w swej uniwersalności są bliskie każdemu, bez względu na pochodzenie, wiarę, płeć i przekonania.

Wizja i misja

Naszą misją jest wsparcie wszystkich ludzi, którzy poszukują większej równowagi, drogi do lepszej jakości życia w harmonii ze sobą i światem, uwolnienia się od stresu, zrozumienia jego przyczyn i skutków oraz wypracowania stałych mechanizmów i hartu ducha w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Dzięki medytacji każdy z nas może zdobyć odporność, równowagę i siłę wewnętrzną, która pozwoli lepiej radzić sobie z codziennymi problemami. Nie dzieje się to magicznie, lecz przez praktykę medytacji zen i trzymanie się zasad moralnych.

Poprzez systematyczną praktykę doświadczamy własnych słabości w „kontrolowanych ćwiczeniach zmagania się ze sobą”. Z czasem i zaangażowaniem praktyka zatacza coraz szersze kręgi. Osoba praktykująca postrzega świat z innej, zdystansowanej perspektywy. Reakcje emocjonalne przestają targać życiem, pojawia się doświadczenie równowagi, siły wewnętrznej, odporności i umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami. Nikt nie obiecuje, że będzie łatwo – na pewno jednak będzie warto.

Nasze wartości

  • Wierzymy, że człowiek w swej naturze jest dobry lecz warunki i środowisko w jakich się wychowujemy, dorastamy i funkcjonujemy sprawiają, że często nie wykorzystujemy swojego naturalnego potencjału we właściwy sposób.
  • Wierzymy, że każdy powinien mieć szansę na transformację swego życia.
  • Wierzymy, że medytacja jest skutecznym narzędziem do poznania siebie na głębszym poziomie i pomaga w poprawie jakości życia.
  • Kierujemy się empatią.
  • Kierujemy się przekonaniem, że wszystkim istotom należy się godność i szacunek, bez względu na pochodzenie, przekonania, rasę czy płeć.
  • Kierujemy się brakiem uprzedzeń i otwartością w podejściu do ludzi i świata, pragnieniem służenia innym.

Medytacja zen

Miłująca dobroć (mettā) jest aktywnie działającą siłą. Każde działanie tego, kto naprawdę kocha, podejmowane jest z czystym umysłem, zdolnym pomagać i dodawać otuchy. Dzięki temu życiowe ścieżki innych osób stają się łatwiejsze i lepiej przysposobione do celu, jakim jest przezwyciężenie nieszczęścia i osiągniecie najwyższej błogości – oświecenia.

Cytat pochodzi ze strony: http://sasana.pl/paritta-ksiega-ochronnych-wersow-wstep