Historia

Nasza historia

Założycielką Stowarzyszenia Przebudzeni jest Magda Wronecka, mniszka buddyjska z ponad 30-letnią praktyką medytacji. Stowarzyszenie powstało w 2009 r. jednak indywidualne medytacje w więzieniach prowadzone były już od 2004 r.

Inspiracją do działalności Magdy Wroneckiej była prośba znajomego, który został skazany na karę więzienia za morderstwo. Człowiek ten miał wcześniej styczność z buddyzmem i pragnął praktykować medytację za murami więzienia. Stało się to początkiem wieloletniej działalności Magdy i wolontariuszy buddyjskich na rzecz osób skazanych, dla których pobyt w więzieniu jest szansą na transformację osobowości i resocjalizację. Z czasem do działaczy Stowarzyszenia dołączyły również osoby, które odzyskały wolność i postanowiły nieść pomoc innym.

Przez lata Stowarzyszenie koncentrowało się na wsparciu więźniów poprzez prowadzenie medytacji zen, a dodatkowo również wsparcie materialne, które pozwala osobom wychodzącym na wolność odnaleźć się w nowym życiu. Od samego początku bardzo ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia jest edukacja osób osadzonych, zarówno ogólna, jak i szkolna oraz prowadzenie korespondencji z nimi. Realizowane są również inne działania, które – w miarę możliwości organizacji – pomagają polepszyć funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie.

Obecnie działalność na rzecz resocjalizacji więźniów poprzez medytację jest nadal kluczowa dla Stowarzyszenia, ale zaczyna ona zataczać coraz szersze kręgi. Docieramy z medytacją zen – jako skutecznym narzędziem pozwalającym ludziom odnaleźć się w dzisiejszym, złożonym świecie – do coraz liczniejszych środowisk.

kropla