Medytacja dla każdego

Spotkania medytacyjne

Medytacja to jedna z najdoskonalszych i najpopularniejszych form pracy nad sobą. Jest dostępna dla każdego, nie wymaga nakładów finansowych ani szkoleń, a jedynie chwili naszego czasu.

Praktykowana jest na całym świecie, zarówno jako narzędzie samorozwoju jak i skuteczna forma wyciszenia, która pozwala oczyścić umysł z bieżących spraw. Stanowi remedium na stres i zmęczenie, rozwija umysł i pogłębia zdolność selekcji informacji oraz koncentracji na priorytetach. Wyrabia umiejętność dystansowania się do świata i samego siebie, co z kolei obniża skłonność do agresywnych i impulsywnych zachowań.

Przyjdź, poznaj tajniki

We Wrocławiu prowadzimy regularne spotkania medytacyjne z elementami tradycyjnego Zazen. Na spotkania zapraszamy wszystkich – zarówno osoby, które chcą spróbować tej drogi, jak i osoby z doświadczeniem. Medytujemy wspólnie przez 1,5h.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:15 w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa.

Adres:
Stowarzyszenie Tratwa
Pracownia Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia”
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław