A czym buddyzm jest dla mnie? – Daniel

A czym buddyzm jest dla mnie?

Buddyzm jest sposobem wejrzenia w siebie, w swoje wnętrze. Pomaga mi w budowaniu mojej osobowości, prowadzi do uspokojenia oraz usuwania lęków wszelkiego rodzaju, pomaga usuwać napięcia psychiczne, w tym neurotyczne skłonności. Pozwala zrozumieć kim jestem, a także że jestem częścią otaczającego mnie wszechświata. Pomaga zauważyć, że jako jednostka jestem połączony ze wszystkimi istotami tworząc pełną jedność we wszechświecie. Prowadzi do zauważenia prawdy takiej, jaka ona jest, poza logicznym myśleniem.

Buddyzm jest działaniem, dzięki któremu pomagam w rozwoju innym istotom dla dobra i pożytku wszystkich.

Buddyzm -jako religia- łączy wszystkich ludzi wschodu i zachodu ponad wszelkimi podziałami. Nie odrzuca nikogo, kto chce poświęcić się tej praktyce i chce poznawać prawdę prowadzącą do oświecenia.

Buddyzm pozwala na przyjęcie i pełną akceptację innych ludzi pod względem narodowości, rasy czy koloru skóry.

Buddyzm jest mi pomocny w codziennym życiu poprzez samokontrolę przy wykonywaniu różnych czynności, z pełną tego świadomością.

Buddyzm jest na pewno tym, czym chciałbym się dzielić z innymi, dla dobra i radości wszystkich ludzi, pomagając przez to wzrastać w świadomości siebie oraz wszechświata, w którym żyjemy

Buddyzm, który poznaję i uprawiam dzięki Pani i Stowarzyszeniu „PRZEBUDZENI”, chciałbym mocno ukorzenić w działaniach, do których chcę wrócić po zakończeniu prowadzonej sprawy w warszawskiej Klinice Prawa i po uniewinnieniu. To znaczy do praktykowania i prowadzenia zajęć związanych z moimi zainteresowaniami, czyli sztukami walki Japonii. Buddyzm zen jest głęboko z nimi zrośnięty jak i z kulturą Japonii oraz sąsiadujących z nią krajów azjatyckich, których sztuki walki ćwiczyłem.

Buddyzm chcę w pełni wprowadzić do swojego życia i funkcjonowania zarówno tu jak i po drugiej stronie.

Dzięki buddyzmowi zauważyłem ścieżki niesienia pomocy tam, gdzie nie jest ona dostatecznie mocno skierowana i udzielana.

W buddyzmie jest ogromny potencjał, który trzeba tylko skierować we właściwy sposób ku potrzebującym, poprzez pracę społeczną.

DANIEL