Według mnie buddyzm

Według mnie buddyzm jest wielką i wspaniałą religią, łączącą wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie i kolor skóry. Nikt, kto chce poświęcić się praktyce i medytacji, nie zostanie odrzucony, bez względu na to kim było się wcześniej i jakie popełniło się czyny. Każdy z nas ma szanse stać się przebudzonym. Poza tym buddyzm niesie wraz ze swoją nauką wspaniałe normy moralne, takie jak:

-Nie zabijanie i nie wyrządzanie krzywdy istotom żyjącym

-zakaz kradzieży( za co właśnie siedzę)

-unikanie nieodpowiednich zachowań seksualnych ( moim zdaniem seks jest i powinien się odbywać tylko z osobą, którą się kocha)

-unikanie kłamstwa i fałszu, którego tak wiele jest na tym świecie i który cały czas jest wokół nas. O ile świat byłby lepszy. Ale buddyzm nauczył mnie, że nie można zmieniać świata, tylko można zmienić siebie i swoje postępowanie i dzięki temu świat będzie piękniejszy

-Unikanie używania alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość. A jest to dla mnie szczególnie ważne, gdyż jestem uzależniony od alkoholu i narkotyków.

Wierzę, że dzięki buddyzmowi uda mi się wejrzeć w głąb siebie i uporać z problemami. Chciałbym, po opuszczeniu Zakładu Karnego, być lepszym, dobrym człowiekiem. Wiem, że droga do tego celu prowadzi przez buddyzm. Chciałbym się dzielić radością, szczęściem, miłością z innymi ludźmi, ale wiem, że poprzez medytację ja sam muszę osiągnąć ten stan.

Aleks