Po co karty telefoniczne i znaczki?

Po co kupujemy więźniom karty telefoniczne i znaczki?

Praktyka buddyjska daje ludziom umiejętność radzenia sobie z tym co zastaną po wyjściu na wolność. Medytacja daje siłę w konfrontowaniu sie z nieprzyjaznymi okolicznościami życia.

Trud zmierzenia się z „światem wewnętrznym” potęgowany jest długością okresu przebywania w zakładzie zamkniętym. Im dłuższy jest ten czas, tym praktykujący są łatwiej zapominani przez rodzinę i przyjaciół. Zanika również oparcie jakie w nich pokładają.

Praktyka niewątpliwie wzmacnia wewnętrznie, ale niepodparta możliwością kontaktu z miejscem, do którego kiedyś mogą wrócić bardzo utrudnia proces wewnętrznej przemiany. Pewnym rozwiązaniem są właśnie karty telefoniczne dzięki którym praktykujący mają możliwość kontaktowania się z najbliższymi. Dzięki znaczkom pocztowym piszą listy, które później publikowane są na naszej stronie. W ten sposób nie pozwalają zapomnieć o sobie. Jest to jeden z najważniejszych elementów ich resocjalizacji.

Przypominamy, że głównym zadaniem programu „Przebudzeni” jest właśnie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu więźniów.