Statut Stowarzyszenia “Przebudzeni”

Statut Stowarzyszenia znajduje się na stronie Statut.