Cztery Szlachetne Prawdy – Ajahn Sumedho

Dzięki uprzejmości serwisu Sasana.pl prezentujemy pozycję „Cztery Szlachetne Prawdy”. Jest to e-book w formacie PDF, w którym czytelnik znajdzie poparte klasycznymi tekstami wyjaśnienia dotyczące Czterech Szlachetnych Prawd, będących streszczeniem wglądu, jakiego dostąpił Budda i który jest podstawą całej buddyjskiej metodologii oraz doktryny.

Książka ta została przygotowana, opracowana i wydana na podstawie mów wygłoszonych przez Czcigodnego Ajahna Sumedho, dotyczących podstawowych Nauk Buddhy — Czterech Szlachetnych Prawd — mówiących o tym, że nieszczęścia ludzkości mogą zostać przezwyciężone dzięki duchowym środkom.

Cztery Szlachetne Prawdy Buddhy wyjaśnione zostały po raz pierwszy w 528 r. p.n.e. w Jelenim Parku w Sarnath, niedaleko Varanasi, i pozostają aktualne w buddyjskim świecie aż do dziś.

Czcigodny Ajahn Sumedho jest bhikkhu (mnichem reguły żebraczej) buddyjskiej tradycji Theravāda. Został wyświęcony w Tajlandii w 1966 r., tam praktykował przez dziesięć lat. Obecnie jest opatem buddyjskiego klasztoru Amaravati oraz nauczycielem i duchowym przewodnikiem wielu buddyjskich mnichów, mniszek i świeckich praktykujących.

Książka ta jest dostępna dzięki staraniom wielu ludzi, którzy pragną, by nauki Buddhy przyniosły pożytek innym.