Nigdy nie jest za późno

Nigdy nie jest za późno – Pema Chödrön Warszawa 2018

Są to zapisy wykładów z lat 1987 – 1994
Motywem przewodnim tych mów jest potrzeba życzliwości dla samego siebie, co prowadzi do rozbudzenia współczucia wobec  siebie i innych. Odpuść sobie; żeby odpuścić innym, należy pierw zrobić to dla siebie.Musisz sobie wybaczyć, co jest bardzo trudne, bo nosimy w sobie sędziego, który jest surowszy i bardziej bezwzględny niż ten, którego spotykamy na sali sadowej.
Innym istotnym wątkiem jest przekraczanie dualizmu świata zjawisk. Jest to droga, którą wszyscy podążają i której nie ma końca. Zrozumienie, że nie ma oddzielenia uwalnia nas od ciągłego zajmowania  stanowiska, wyboru pomiędzy działaniem a niepodejmowaniem działania, od lęku przed popełnieniem błędu. Stosunek Pemy Chödrön do ludzi przenika ogromne zrozumienie.
Całość spaja prawda, która wyznacza wyjątkową drogę, jaką szedł Siakjamuni Budda i jego
spadkobiercy. Jest cierpienie. Pema Chödrön pokazuje jak je zneutralizować. Będąc poddanym wszelkim pożądaniom, nie zostać przez nie zawłaszczonym i uwięzionym.
Otwiera się przestrzeń, gdzie jest miejsce na ja i oni, jestem taki i inny, tak i nie, to  i tamto…
doświadczenie całości.

M.W.