Małgosia Braunek potrzebuje naszej pomocy!

Drodzy Przyjaciele,

Małgosia Braunek potrzebuje naszej pomocy!

Od maja 2013 roku Małgosia zmaga się z wyjątkowo złośliwym rakiem. Po kolejnych, uciążliwych sesjach chemioterapii i 3 operacjach, kiedy wydawało się, że już można było ogłosić zwycięstwo nad chorobą, nowotwór znowu zaatakował.

Zdaniem lekarzy możliwości dostępnej u nas konwencjonalnej medycyny wyczerpują się – są bezradni.

Nawiązaliśmy jednak kontakt ze specjalistyczną kliniką w Niemczech, która nie tylko oferuje wszystko to, co najnowsze i najlepsze w zachodniej medycynie onkologicznej, ale, co bardzo ważne, łączy to z tradycyjną, holistyczną medycyną Wschodu, w jednym intensywnym pakiecie. Ze wszystkich znanych nam kuracji, ta wydaje się najbardziej kompleksowa i Małgosia pokłada w niej ogromną nadzieję. Bardzo chce tam jechać, i oby jak najszybciej udało się do tego doprowadzić!

Niestety koszty leczenia w tej klinice znacznie przekraczają nasze możliwości, podobnie jak codzienne, coraz większe wydatki ‘pozafakturowe’ związane z terapią. Zwracamy się więc o pomoc do wszystkich przyjaciół Małgosi o wsparcie finansowe. Ona zawsze pomagała nam swoim otwartym sercem, optymizmem, uśmiechem, życzliwością, mądrością; samą swoją obecnością. Każdy z nas jest jej wdzięczny za co innego, ale zawsze coś niezwykle cennego, czym nas obdarowywała.

A teraz to Ona potrzebuje naszej pomocy!

Prosimy więc o pomoc – każda wpłata się liczy! – na konto:

BGŻ SA (IX w W-wie) nr rachunku: 78 2030 0045 1110 0000 0365 9190

Związek Buddyjski Kanzeon, ul. Husarii 32 02-951 Warszawa

Wpłata może być odliczona od podstawy opodatkowania, jeśli nosi tytuł “darowizna na cele kultu religijnego”. /UWAGA – wszystkie odliczenia  darowizn na cele dobroczynne nie mogą przekraczać 6% rocznego przychodu.


Dziękując za zrozumienie i wsparcie: Andrzej Xawery i Orina

Warszawa, 3 czerwca 2014