OŚWIĘCIMSKIE MEDYTACJE DAWANIA ŚWIADECTWA 2015

Kolejne OŚWIĘCIMSKIE MEDYTACJE DAWANIA ŚWIADECTWA 2015 odbędą się w dniach 02-06 listopada. Są międzynarodowym i międzywyznaniowym spotkaniem organizowanym przez Zen Peacemakers. Inicjatorem Medytacji jest znany amerykański mistrz zen i aktywista społeczny Roshi Tetsugen Bernie Glassman.

Medytacje i ceremonie religijne chrześcijańskie, żydowskie, muzułmańskie i buddyjskie, w których zwykle bierze udział około 100-150 osób z całego świata, trwają od poniedziałku 02.11 do piątku 06.11 (włącznie).