Pilna akcja: wsparcie dla Artura

Pilna akcja!

Prosimy o wsparcie dla Artura.

Jedyne co posiada na dziś to  kwota, która może starczyć na zakup jedzenia na 3 dni. Artur nie ma też ciepłej odzieży. Stowarzyszenie zorganizowało  mu tymczasowe (krótkie) zakwaterowanie.

Każdy może pomóc!

Nawet najdrobniejsze kwoty pozwolą na zrealizowanie podstawowych potrzeb Artura, takich jak:

jedzenie, ubranie, zakwaterowanie.

 

Serdecznie dziękujemy!

Numer rachunku bankowego:
38 1060 0076 0000 3200 0138 3338
Tytuł: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia – pomoc dla  Artura