Podziękowania

Pragniemy wyrazić nasze głębokie podziękowanie osobie, która przekazała na ręce Stowarzyszenia książkę pt. „Duchowe systemy jogi” S.K. Dasa.