Podziękowania dla Bartłomieja Ryżego

Pragniemy wyrazić nasze głębokie podziękowanie Panu Bartłomiejowi Ryżemu za wsparcie Stowarzyszenia.