Podziękowania dla Damiana

Pragniemy wyrazić nasze głębokie podziękowanie Panu Damianowi za wsparcie naszego programu kwotą pieniężną.