Podziękowania dla Kamilli Szewczyk

Pragniemy wyrazić nasze głębokie podziękowanie Pani Kamilli Szewczyk za działalność charytatywną na rzecz Stowarzyszenia i więźniów.