Podziękowania dla Macieja Góralskiego

Pragniemy wyrazić nasze głębokie podziękowanie Panu Maciejowi Góralskiemu, kustoszowi Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, za wsparcie Stowarzyszenia.