Podziękowania dla Maćka i Konrada

Pragniemy wyrazić nasze głębokie podziękowanie Panom Maciejowi i Konradowi z sanghi Bodhidharma za wsparcie Stowarzyszenia.