Podziękowania dla Pawła Gajera

Pragniemy wyrazić nasze głębokie podziękowanie Panu Pawłowi Gajerowi za wsparcie Stowarzyszenia.