Podziękowania dla Wojciecha Podgórniego

Pragniemy wyrazić nasze głębokie podziękowanie Panu Wojciechowi Podgórniemu za wsparcie Stowarzyszenia.