Prelekcja nt. narkomanii

12 stycznia w siedzibie Organizacji Pozarządowej  Tratwa w Zajezdni przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu, odbyła się prelekcja nt. Narkomania- przyczyny, skutki i finalnie wyjście z nałogu. Spotkanie poprowadził p. Janusz Bazan na przepustce z zakładu karnego. Słuchaczami byli młodzi ludzie, z którymi p. Janusz nawiązał dobry kontakt.

W przyszłości przewidujemy kontynuowanie wykładów na ten temat.