Sangha Kanzeon – sesshin w Kazimierzu „Wiosna 2014”

Sesshin zaczyna się w środę 30 kwietnia wieczornym zazen, zaś kończy w piątek 9 maja około południa.

Tak, jak dotychczas, obowiązują zapisy na całość sesshin. Opłata za całe sessin dla osób składkowych wynosi 720zł, dla nieskładkowych – 1080 zł. Zgłoszenia przyjmuje Zbyszek najpóźniej do 20 kwietnia ([email protected] lub SMS na numer 503962484). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata zaliczki w wysokości 120zł na rachunek Sanghi – zaliczka nie jest zwracana przy rezygnacji po 20 kwietnia.

Jest możliwość odpracowania opłaty za sesshin lub wniesienia opłaty obniżonej. Osoby w trudnej sytuacji finansowej, które chciałyby wziąć udział w sesshin, proszę o kontakt [email protected]..