Siedzenie 30 czerwca

30 czerwca w Tratwie w Zajezdni we Wrocławiu,przy ul.Legnickiej 65, w g.8-16:30 odbędzie się ostatnie zazen przed wakacjami.Wracamy we wrześniu.
Będziemy siedzieć w 3 blokach po 3 rundy, z przerwami na herbatę i ewentualny posiłek we własnym zakresie.Tel. 886 655 229