Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

← Powrót do strony: Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Przebudzeni”

Lipiec 2009 – Grudzień 2009 roku.

Spis treści:

 1. Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia
 2. Działalność – podstawowe środki i metody
 3. Pomoc beneficjentom

1. Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Przebudzeni” liczy 22 członków. Są wśród nas byli więźniowie, prawnik, psychoterapeuci, informatycy, studenci, przedstawiciele wolnych zawodów, rolnik i inne osoby. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane ostatniego dnia czerwca 2009 r. pod nr 0000332605 KRS jako OPP. Swoją, wtedy jeszcze nie statutową, działalność rozpoczęliśmy w 2004 roku. Działamy bezpośrednio na terenie miasta Wrocławia i Wołowa . Nasza działalność obejmuje również Kłodzko, Strzelin, Goleniów, Chełm i Warszawę.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób: prezesa- Magdaleny Wroneckiej, skarbnika- Lidii Nowak i sekretarza- Barbary Waliszewskiej. Stowarzyszenie działa w Zakładach Karnych. Naszym podstawowym celem jest działalność na rzecz więźniów (dotyczy to również ich rodzin) oraz pomoc skazanym w społecznej adaptacji po zakończeniu odbywania kary. W szczególności skupiliśmy się na kształtowaniu prospołecznych postaw wśród skazanych. Wspieraliśmy ich kontakt z kulturą, ich działalność twórczą, edukację publiczna, zorganizowaliśmy edukację prawną, zapobiegamy powrotowi do środowiska przestępczego skazanych.

W ramach wykonywania swoich zadań statutowych współpracujemy z organami i instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi jak i osobami prywatnymi.

2. Działalność – podstawowe środki i metody

Nasze cele realizujemy poprzez przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu więźniów przebywających w zakładach karnych: Raz w tygodniu na 2 godziny spotykamy się z więźniami we Wrocławiu i w Wołowie. Jest to grupa średnio 25 osób – w opisywanym okresie i ciągle się zmienia, ponieważ więźniowie wychodzą na wolność i są przenoszeni do innych zakładów karnych. Kontaktujemy się również drogą korespondencyjną i telefonicznie z osobami osadzonymi w pozostałych zakładach karnych (jest to 6 osób).

Prowadzimy szkolenia, wykłady, organizujemy warsztaty i spotkania dla więźniów z zakresu działań objętych celami Stowarzyszenia. Prowadzimy stałe kursy medytacyjne, które wybitnie zmniejszają stres, zmuszają ludzi do przyjrzenia się przyczynom swoich zachowań. Zamiast spędzać czas wyroku walcząc z innymi więźniami albo z systemem, który ich osadził, więźniowie próbują przede wszystkim zmienić nastawienie mentalne, które jest przyczyną kłopotów w jakich się znaleźli. Zwracają się do wnętrza i pracują nad akceptacją sytuacji i unikaniem konfrontacji. Dla nich więzienie staje się miejscem odosobnienia, gdzie uczy się, jak sobie lepiej radzić w społeczeństwie po wyjściu na wolność. Medytacja uczy akceptacji i odpowiedzialności za swoje czyny, przeciwdziała recydywie. Stosujemy również muzykoterapię i warsztaty jogi.

Organizujemy i przekazujemy wartościowe książki, filmy i czasopisma do użytku skazanych. W drugim półroczu ubiegłego roku kupiliśmy książki z socjologii – Elliota Aronsona: Wszyscy błądzą tylko nie ja ,wypożyczyliśmy z biblioteki miejskiej inne tytuły tego samego autora. Kupiliśmy: Kodeks karny, Wzory pism procesowych, Słownik informatyczny, Słowniki ogólne: z języka polskiego, dwujęzyczne oraz albumy. Korzystając z bibliotek miejskich pożyczamy dla więźniów książki z zakresu filozofii, psychologii i historyczne z ostatnich 100 lat. Dostarczamy również więźniom poradniki zdrowotne.

Od osób prywatnych i bibliotek instytutowych UWr dostaliśmy podręczniki i słowniki do nauki języka angielskiego i rosyjskiego. Przekazaliśmy do więzień wartościowe filmy zarówno dokumentalne jak i fabularne. Na spotkania przynosimy w 3 egzemplarzach Gazetę Wyborczą i sporadycznie inne dzienniki, Politykę i inne tygodniki takie jak: Newsweek, Wprost i Przegląd Tygodniowy, poradniki psychologiczne wydawane przez Politykę. Regularnie kupujemy dwutygodnik Komputer Świat- więźniowie uczą się w więziennym Studium Informatycznym.

Oferujemy pomoc psychologiczną, prawną, finansowa i edukacyjną skazanym. Na każdym spotkaniu rozważamy społeczne i psychologiczne uwarunkowania osób osadzonych i ich sytuację po odbyciu kary.

Za pośrednictwem adwokata-członka Stowarzyszenia oraz prawnika spoza Stowarzyszenia udzieliliśmy 4 porad prawnych. Zaopatrzyliśmy więźniów w podstawową bibliotekę prawną. Posyłamy na konta więźniów pieniądze ,dostarczamy paczki żywnościowe, odzieżowe, higieniczne, artykuły piśmiennicze, znaczki, karty telefoniczne, lekarstwa, kartki świąteczne, koperty, artykuły codziennego użytku (gospodarstwa domowego). Dostarczyliśmy podręczniki, materiały służące uzupełnieniu formalnego wykształcenia (w więzieniu można ukończyć liceum i Studium Informatyczne). Wyposażyliśmy jednego z więźniów w artykuły plastyczne: farby, pędzle, specjalny papier, dzięki czemu uczy się on malować. Inny więzień , który zajmuje się rzeźbą, otrzymał niezbędne do tego typu działalności twórczej materiały.

Jesteśmy w stałym kontakcie i oferujemy pomoc skazanym, którzy ukończyli odbywanie kary. Pomogliśmy znaleźć jednemu z nich pracę – tworzy strony internetowe. Każda osoba wychodząca dostaje od Stowarzyszenia książkę. W opisywanym okresie jeden z więźniów, który planował studia na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymał na własność książkę Aronsona: Psychologia społeczna i Wszyscy błądzą tylko nie ja. Innemu pomogliśmy w uzyskaniu stypendium, dzięki czemu mógł rozpocząć studia na Wydziale Mediów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Włączamy te osoby do pracy w Stowarzyszeniu. Osoba z Lublina została współredaktorem naszej strony internetowej. Pomagamy również rodzinom osób osadzonych. Dostarczyliśmy środków pieniężnych matce jednego z nich, dzięki którym mogła ona odwiedzić syna . W innym przypadku pomogliśmy niepełnosprawnej babci osadzonego.

3. Pomoc beneficjentom

Za okres od lipca do grudnia 2009 roku udzielona została pomoc w postaci:

 • zakupu: 
  – farb plakatowych – szkolnych – szt. 2,
    – 7 tub farb plakatowych,
    – 3 tuby farb- tempera,
    – kompletu farb akrylowych,
    – kompletu pędzli,
    – farby ftalowe (do malowania figurek) x 3
  – 2 arkuszy papieru do akrylu,
  – zeszytów, ołówków, długopisów, kalendarzy,
  – 11 kart telefonicznych (Telegrosik, TPSA),
  – 125 znaczków o wartości od listu ekonomicznego do priorytetowego poleconego
  – lekarstwa: Coldrex, Echinacea, Orofar x 3, Vit.B12 x 3, Aspiryna x 3 Tribusteron,
  – świece, baterie,
  – filmy,
  – 11 książek
 • finansowa:
  – posłaliśmy na konta więźniów 350 złotych.
  – posłaliśmy pieniądze na podróż matce więźnia na widzenie się z synem.
 • rzeczowa:
  Wysłaliśmy paczki w liczbie:
  – 4 żywnościowe
  – 3 odzieżowo-higieniczne
 • rzeczowa (prasa):
  – dostarczyliśmy: Gazetę Wyborczą, Komputer Świat, Politykę, Wprost, Newsweek, Przegląd Tygodniowy.

Dodatkowo, w 2009 roku z akcji 1% dla OPP Stowarzyszenie „Przebudzeni” otrzymało kwotę w wysokości 520,05zł.