Wizja

Wizja, Misja i Wartości Przewodnie

 

„Idea przewodnia”

Żyjemy w niepewnych, stresogennych czasach, pod wielką presją społeczną i ekonomiczną – aspiracje do wysokiego standardu życia, edukacji, kariery zawodowej, statusu społecznego; zawodową – wyścig szczurów, przymus kariery i awansu, rywalizacja, edukacyjną – rywalizacja; ocena, presja na wyniki, pozycja w grupie, wielozadaniowość.

Przesuwają się granice tego, co możliwie i dopuszczalne. Rośnie poziom stresu, chorób cywilizacyjnych, nerwic i depresji, które są źródłem cierpienia i przemocy. Bardzo słaby jest przy tym system zarówno prewencji jak i resocjalizacji.

Medytacja zen uodparnia na stres, aktywuje wewnętrzne siły istniejące w człowieku, pozwala lepiej zrozumieć siebie na głębszym poziomie własnej natury, bez odnoszenia się do wydarzeń z życia czy konkretnych zachowań. 

Dzięki temu, daje poczucie większej świadomości, harmonii wewnętrznej, rozwija pozytywny stosunek do siebie, życia i ludzi. W rezultacie więźniom umożliwia wrócić na bezkonfliktową ścieżkę życia w społeczeństwie; społeczeństwu – lepsze ogólne funkcjonowanie: w rodzinie, w pracy i w świecie.

Wizja Stowarzyszenia Przebudzeni

Jesteśmy jedyną w swoim rodzaju organizacją pożytku publicznego, która poprzez medytację zen jako narzędzie resocjalizacji i zachowania harmonii wewnętrznej, wspiera z jednej strony osoby przebywające w zakładach karnych, z drugiej zaś ludzi z różnych środowisk społecznych i zawodowych. W miarę możliwości angażujemy się w tzw. wymierne formy pomocy służące w lepszym funkcjonowaniu i zrozumieniu społeczeństwa („Wsparcie na starcie”).
W swoich działaniach Stowarzyszenie opiera się na silnym przekazie etycznym i wartościach wywodzących się z buddyzmu, a które w gruncie rzeczy są uniwersalne dla każdego, bez względu na pochodzenie, przekonania, wiarę, czy płeć.
Misją Stowarzyszenia jest wsparcie ludzi zarówno tych wymagających resocjalizacji, jak i wszystkich tych, którzy poszukują większej równowagi, znalezienia drogi do lepszej jakości życia, w harmonii ze sobą i światem, uwolnienia się od stresu, zrozumienia jego przyczyn i skutków oraz wypracowania stałych mechanizmów oraz hartu ducha w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Dzięki praktyce medytacji, pomagamy zdobyć odporność, równowagę i siłę wewnętrzną, która pozwoli ludziom lepiej radzić sobie z codziennymi  problemami. Nie dzieje się to magicznie, a przez kontynuowanie praktyki: medytacji i zasad moralnych. Przez systematyczne siedzenie doświadczamy własnych słabości w „kontrolowanych ćwiczeniach zmagania się ze sobą”. Z czasem i zaangażowaniem praktyka zatacza coraz szersze kręgi. Zauważasz naturalną zmianę patrzenia na świat dookoła Ciebie. Reakcje emocjonalne przestają targać Twoim życiem, bo zaczynasz je rozpoznawać z poduszki (zafu).  Stąd zaczynasz doświadczać równowagi, siły wewnętrznej, odporności i umiejętności radzenia sobie z  codziennymi problemami. Nikt nie obiecuje, że będzie łatwo – na pewno jednak będzie warto.
 

Przewodnie wartości

  • Wierzymy, że człowiek w swej naturze jest dobry, ale warunki, środowisko w jakich się wychowuje, dorasta i funkcjonuje, wpływają na to, że nie wykorzystuje on często swojego naturalnego potencjału we właściwy sposób.
  • Wierzymy, że każdy powinien mieć szansę na transformację swego życia.
  • Wierzymy, że medytacja jest skutecznym narzędziem do poznania siebie na głębszym poziomie i pomaga w poprawie jakości życia.
  • Kierujemy się empatią.
  • Kierujemy się przekonaniem, że wszystkim istotom należy się godność i szacunek, bez względu na pochodzenie, przekonania, rasę czy płeć.
  • Kierujemy się brakiem uprzedzeń i otwartością w podejściu do ludzi i świata, pragnieniem służenia innym.