Uwaga – zmiana miejsca medytacji!

Tymczasowo spotykamy sie we wtorki na Liskego 9/1 o godz. 19:15.