Zen w Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau Bearing Witness Retreat,

XVII Oświęcimskie Medytacje Dawania Świadectwa

05-09 listopada 2012

są międzynarodowym i międzywyznaniowym spotkaniem organizowanym przez Zen Peacemakers oraz Polską Wspolnotę Pokoju. Inicjatorem Medytacji jest znany amerykański mistrz zen i aktywista społeczny Roshi Bernie Glassman.

Medytacje, w których zwykle bierze udzial około 100 osób z całego świata, trwają od poniedziałku 05.11 do piątku 09.11 (włącznie). Większość dnia spędzamy w Brzezince na rampie śmierci lub w barakach, medytując lub milcząc, modląc się i uczestnicząc w ceremoniach religijnych prowadzonych przez duchownych chrzescijańskich, żydowskich, buddyjskich i muzułmańskich. Przywołujemy również pamięć zmarłych poprzez czytanie ich imion z obozowej Księgi Zmarłych. Codziennie rano spotykamy się w małych, kilkuosobowych grupach, aby dzielić się naszymi przeżyciami, zaś wieczorem robimy to wszyscy w wielkim Kręgu.

Medytacje AB to bardzo intensywne doświadczenie, trudne, ale oczyszczające jak catharsis. Poprowadzi je grupa doświadczonych nauczycieli duchowych różnych tradycji religijnych i duchowych.

Mieszkamy wygodnie, niedaleko Obozu, w Centrum Dialogu i Medytacji.

 

Miejsc sponsorowanych dla uczestników polskich jest bardzo niewiele, więc zainteresowanych prosimy o niezwłoczny kontakt i zgłoszenie emailowe lub telefoniczne do Ginni Stern [email protected] (tel. +1 802-734-6223 /USA/) lub do mnie:

Sensei Getsugen

/Andrzej B Krajewski/

Polska Wspólnota Pokoju / Zen Peacemakers Poland

[email protected] tel +48 501 603 291

 

for English go: www.zenpeacemakers.com &

zenpeacemakers.org/events/bearing-witness-retreat-at-auschwitzbirkenau/

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Bernie Glassman i Zen Peacemakers wracają w listopadzie 2012 roku już po raz 17-ty na miejsce byłych obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na Medytacje Dawania Świadectwa.

Bernie Glassman rozpoczął Medytacje Oświęcimskie w 1996 roku, z pomocą Eve Marko i Andrzeja B. Krajewskiego. Wiele już napisano o tych corocznych spotkaniach; zostało nakręconych na ich temat co najmniej pół tuzina filmów w różnych językach. Mają wielowyznaniowy i wielonarodowy charakter, z silnym skupieniem na trzech zasadach Zen Peacemakers:

  • Otwieranie się na Niewiadome
  • Dawanie świadectwa
  • Działanie z miłości

Większość czasu każdego dnia uczestnicy spędzają siedząc na rampie w Birkenau, w medytacji, w ciszy lub przywołując nazwiska ofiar. Wędrują po ogromnym terenie obozu, czuwają w barakach kobiecych i dziecięcych, modlą się w różnych tradycjach religijnych w intencji tych, którzy stracili życie.

Codziennie rano uczestnicy spotykają się w małych grupach wsparcia, będących bezpieczną przestrzenią w której można się podzielić swoimi przeżyciami.

Wieczorne spotkania są dawaniem świadectwa, że przy całej różnorodności wszyscy stanowimy nierozerwalną jedność.

To sam Obóz jest naszym głównym nauczycielem podczas tych 5-cio dniowych Medytacji. Nad ich przebiegiem czuwają doświadczeni nauczyciele duchowi różnych tradycji, którymi kieruje roshi Bernie Glassman.

 

Młodzi Dorośli w medytacjach w 2012

W tym roku, dla osób w wieku 18-28 oferujemy udział w Medytacjach w Auschwitz – Birkenau za obniżoną opłatę 1000 USD (zamiast 1200 USD).

Młodzi uczestnicy poprzednich spotkań twierdzą, że to doświadczenie miało przełomowy wpływ na ich dalsze życie, poprzez pogłębienie ich zrozumienia siebie oraz innych.