Życzenia świąteczne dla więźniów w 2019 r.

Bardzo dobra inicjatywa. Jestem bardzo zadowolona, że mogę wziąć w niej udział. Nie chodzi tu o uczynienie zadość swojemu ego, ale o przełamanie pewnych schematów myślowych.
Nie wiem za co trafiły do więzienia osoby, którym składam życzenia. Może to gwałciciele, osoby
stosujące przemoc w stosunku do najbliższych, zabójcy. W skrócie osoby pogardzane, ich czyny budzą wstręt i chęć jak najsurowszego ukarania.Jednak istota ludzka i jej losy są o wiele bardziej skomplikowane. Mierzenie prostą miarą dobra i zła, aczkolwiek przydatne okazuje się niewystarczające.
Jeszcze raz dziękuję za możliwość skonfrontowania własnych opinii, schematów i uprzedzeń
z istotami ludzkimi i samą sobą. Bardzo ważne jest też to, iż wykorzystaliście polską, chrześcijańską tradycję do krzewienia buddyjskich (może złe słowo, bardziej pasowałoby uniwersalistycznych) ideałów i postaw.

Iwona